top of page

Ing.arch. Peter DANKO

Ing.arch.Peter DANKO

Vyštudoval architektúru a urbanizmus na Fakulte umení TUKE v Košiciach, Počas školy absolvoval študijný pobyt v Miláne, konkrétne na Politecnico di Milano Bovisa, kde študoval architektúru, urbanizmus a pozemné staviteľstvo. Po návrate domov popri inžinierskom štúdiu na Fu TUKE, začal so štúdiom na Stavebnej fakulte TUKE v Košiciach, odbor nosné konštrukcie budov.

Počas školy absolvoval prax v ateliéroch Drahovský Pásztor Architekti (DPA) a ATRIUM architekti.

 

V roku 2017 úspešne dokončil štúdium.

 

Po škole pracoval pod vedením Ing.arch. Paľa Škombára pre Architectural Studio Zeppelin.

 

V roku 2018 založil ateliér CTRL+D architekti, kde sa stal aj jeho vedúcim členom.

Je zakladateľom projektu NavrhniSiDom, na ktorom aktívne pracuje od roku 2020.

bottom of page