top of page

RD "CH"

Názov:
RD "CH"

Popis:

novostavba rodinného domu

Materiál:

pórobetón

Rok:  
2016-

Miesto: 
Chrástne

Plocha:

150m2

Autori:
Ing.arch. Peter DANKO

Ing.arch. Martin TAKÁČ
Ing.arch. Peter GAJ

bottom of page